ផលិតផល

  • Flange

    ព្រុយ

    ហ្វ្លុនជែនគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការភ្ជាប់បំពង់វ៉ាល់វ៉ាល់បូមនិងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធបំពង់។ វាក៏ផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការសម្អាតការត្រួតពិនិត្យឬការកែប្រែ។ Flanges ជាធម្មតាត្រូវបានផ្សារដែកឬវីសចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធបែបនេះហើយបន្ទាប់មកភ្ជាប់ជាមួយធ្នូ។